• آخرین بروز رسانی : 1400/09/02

راههای ارتباطی

 

نشانی : کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، بلوار بنت الهدی ، ساختمان مرکزی انتقال خون

کد پستی : 6715663634

شماره تماس : 38238829-083

شماره نمابر : 38239285-083

تلفن های داخلی:

رئیس بخش اهداکنندگان:261

پخش خون:260

پذیرش اهداکنندگان:233

معاون فنی:229

معاونت اداری:244

دفتر مدیرکل :241

آزمایشگاه:263