• آخرین بروز رسانی : 1400/09/02

اهداف کیفی سال 98

 

فرم مربوط به نکات کلیدی برنامة سال 1398 سازمان : انتقال خون کرمانشاه
اهداف کلیدی :تهیه وتامین خون وفراورده های خونی سالم استان در حد نیاز -اهدای خون مستمر-افزایش میزان اهدای خون- کاهش درصد موارد HIV_HCV_HBsAg-توليد فرآورده پلاكت فرزيس-توليد فرآورده گلبول قرمز كم لو كوسيت-
كاهش ضايعات خون و فرآورده ها - تامین خون مورد درخواست مراکز درمانی استان -خوداتكايي در زمينه توليد مواد و فراورده هاي دارويي، واكسن، - شاخص‌ها : حفظ 100درصدی اهدای خون داوطلبانه- افزایش شاخص اهدای خون در استان به 28 در هزار نفر-افزایش اهدای مستمر -كاهش ضايعات خون و فرآورده هاي آن -تولید پلاسمای خون در حد سهمیه تعیین شده توسط ستاد مرکزی-افزایش میزان خونگیری استان در حد مورد نیاز.

اهداف کمی کلیدی جاری : رسیدن به هدف 55000 واحد خونگیری-
حفظ 100درصدی اهدای خون داوطلبانه-
افزایش اهدای مستمر به 52 درصد کل خونگیری
كاهش ضايعات خون و فرآورده هاي آن به 8%
تولید پلاسمای خون در به مقدار400 لیتر.
افزایش میزان خونگیری استان به 550000واحد.

مهم‌ترین مشکلات بخش : از مهمترین مشکلات می توان به افزایش قیمت مواد مصرفی وکیت های آزمایشگاهی وهمچنین بازنشستگی تعداد زیادی از کارکنان وعدم جایگزین نیرو می باشد.
مهم‌ترین راهبردهای توسعة بخش : از مهمترین راهبردهای این اداره کل کاهش ضایعات خون ، نظارت وکنترل مصرف خون در مراکز درمانی - توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش های شغلی-آموزش پرسنل مراکز درمانی وآشنائی با اصول صحیح نگهداری وتزریق خون-تشویق وترغیب اهداکنندگان خون به منظور ادامه همکاری در اهدای خون مستمر-
مهم‌ترین پروژه‌ها برای تحقق اهداف جاری :آموزش کارکنان به صورت مستمر- آموزش کارکنان بانک خون بیمارستانها- افزایش استقرار نظام مراقبت از خون (هموویژلانس) در مراكز درماني- برگزاری سمینارهای آموزشی با موضوع مدیریت خون بیمار در سطح استان-
پروژه‌های در دست اجرا : پیگیری وتجهیز انتقال خون کنگاور- پیگیری اختصاص واحداث ساختمان انتقال خون سنقر وجوانرود-انجام تستهای آزمایشگاهی غرب کشور
کلیدی‌ترین پروژه‌های مجموعه : کاهش ضایعات خون- افزایش اهدای خون مستمر-افزایش پلاسما فرزیس وپلاکت فرزیس درمانی-

کلیدی‌ترین پروژه‌ های سازمان‌های غیردولتی تحت پوشش :
** این اداره کل سازمان غیر دولتی تحت پوشش ندارد.